Học bóng đá trẻ em ở Hà Nội - Dạy bóng đá trẻ em

Mẹ Lưu Thùy

Cảm nhận của Mẹ Lưu Thùy về lớp học bóng đá

Mình đã đăng ký cho cháu mình học bóng đá ở Hà Nội tại Trung tâm dạy bóng đá Lion Sport. Đây thực sự là một trung tâm dạy bóng đá rất tốt. Đứa em họ mình sắp tới cũng muốn học, đây vẫn là lựa chọn số 1. Cảm ơn trung tâm đã tạo ra những sân chơi bổ ích cho bọn trẻ.