Học bóng đá trẻ em ở Hà Nội - Dạy bóng đá trẻ em

Mẹ Khánh Linh

Cảm nhận của Mẹ Khánh Linh về lớp học bóng đá

Mình đã đăng kí cho em trai lớn theo học bóng đá thiếu nhi. Rất hài lòng với môi trường dạy bóng đá ở đây. Sắp tới mình sẽ đăng kí học bóng đá hè cho cậu em út nữa.