Học bóng đá trẻ em ở Hà Nội - Dạy bóng đá trẻ em

HLV Nguyen Hue

Huấn luyện viên Nguyễn Huế dạy bóng đá cho trẻ em