Học bóng đá trẻ em ở Hà Nội - Dạy bóng đá trẻ em

HLV Ba Long

Huấn luyện viên Bá Long dạy học bóng đá thiếu nhi